KANCELARIA NOTARIALNA

Maciej Marszał – Notariusz

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 maja 2016 roku Kancelaria Notarialna będzie mieścić się w nowym miejscu przy ul. Purkyniego 1, pokój 311.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

 

 


Kancelaria Notarialna przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku

w godz. 09:00 – 15:00.

 

Możliwe są również inne terminy

(także sobota) ustalone indywidualnie

z Notariuszem.

 

Czyn­no­ści mo­gą być do­ko­ny­wa­ne poza sie­dzi­bą kan­ce­la­rii, je­śli prze­ma­wia za tym ich cha­rak­ter lub szcze­gó­l­ne oko­licz­no­ści­.

 

Kancelaria Notarialna prowadzi obsługę klientów również w języku niemieckim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim oraz hiszpańskim.

 

50-155 WROCŁAW

ul. Purkyniego 1 lok. 311

 

Tel./Fax: 71/ 781 68 90

Tel. kom: 505 044 689

kancelaria@notariusz-wr.pl

 

NIP: 898 105 1247

© 2015 Kancelaria Notarialna Maciej Marszał - Notariusz